Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in onze BSO, kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen, zodat wij in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u kunnen bespreken. Wij maken graag tijd vrij om u een rondleiding te geven. U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar.

Opzegging

Wij hebben een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt opzeggen per mail.

Verhindering

Als u kind ziek is of er is een andere reden om niet naar de BSO te gaan, stellen wij het opprijs als u het ons laat weten.

Kinderen met extra aandacht

Wij willen ouders/verzorgers van kinderen met een extra aandachtsvraag, gelegenheid bieden om van onze BSO gebruik te maken.
Wij hebben de kennis en kunde in huis om uw kind goed te begeleiden. Uiteraard willen wij met u daarover in gesprek. Bij deze vorm van opvang is er sprake van een aangepast uurtarief.

Studiedagen/extra vrije dagen

Als een school een studiedag of een extra vrije dag heeft vangen wij deze op. Wij willen dit wel graag 2 weken van te voren weten. Hier zijn extra kosten aan verbonden vanaf 8.30 uur die niet in het standaardtarief verwerkt zijn. Als u aangegeven heeft ervan gebruik te maken, worden kosten in rekening gebracht. Als het uw opvang dag niet is, kunt u ook gebruik maken van de studiedag opvang tot maximaal de eindtijd van de schooldag, bijvoorbeeld tot 14.30 uur.

Deze uren worden ook vergoed door de overheid. Deze extra uren moet u wel zelf doorgeven.

Oudercommissie

Momenteel hebben 4 ouders zitting in deze commissie.
Zij behartigen de belangen van kinderen en ouders binnen de BSO.

Wilt u contact met de oudercommissie opnemen kunt u dat doen door een mailtje te sturen naar: oudercommissiebijls@gmail.com

GGD Rapport

Download hier het inspectierapport van de GGD.

Inspectierapport GGD 2023

Algemene voorwaarde

Download hier de algemene voorwaarden.

Ruilingen

Wij willen benadrukken dat ruilen een service is en geen recht! Het is mogelijk vakantiedagen te ruilen met in acht neming van de volgende regels:

  • U vraagt tijdig (minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden) van te voren een ruiling van vakantiedagen per e-mail (info@bsobijlsbuiten.nl) aan.
  • Een ingeleverde vakantiedag telt alleen als ruildag als deze minmaal 14 dagen van tevoren per e-mail (info@bsobijlsbuiten.nl) is afgezegd.
  • De ruiling moet plaatsvinden binnen een kalenderjaar.
  • U krijg zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 2 dagen van te voren te horen of uw ruiling plaats kan vinden.

Hierbij is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toestaat, wij kunnen geen extra pedagogische medewerkers inzetten.
  • U kunt geen vakantiedagen ruilen voor studiedagen.
  • Feestdagen, bijv. Koningsdag of Hemelvaartsdag, kunnen niet geruild worden, evenals de 3 weken (1 week kerstvakantie en 2 weken zomersluiting) die wij gesloten zijn.
  • Houdt u er rekening mee dat ruilen lastig is want onze bso is momenteel volledig bezet. Alleen wanneer u uw kind(eren) tijdig afmeldt voor een bepaalde dag kan deze als ruildag aan een andere ouder worden aangeboden.

Veiligheid

Veiligheid heeft uiteraard een hoge prioriteit in onze BSO. Wij maken jaarlijks volgens de protocollen de risico inventarisatie en treffen alle maatregelen om de gevaren tot een minimum te beperken. Wij zijn echter van mening dat onze maatschappij vol gevaren is, denk bijvoorbeeld aan het verkeer. Kinderen moeten hiermee om leren  gaan. Naar ons idee is het niet nodig om sloten te dempen omdat water gevaarlijk kan zijn. Door kinderen, onder toezicht, bij een ondiepe sloot te laten ervaren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, leert een kind in de praktijk wat water voor uitdaging en gevaren in zich heeft. 
Regels en toezicht zullen het kind hierin duidelijk begeleiden, wij bieden het kind de mogelijkheid om door ervaring te leren, op het moment dat een kind zelf aangeeft dat het daar aan toe is.
Op het punt van de wetgeving voldoen wij ruimschoots aan alle door de wet gestelde eisen. Wij gaan echter een stapje verder en voldoen ook aan de kaderrichtlijnen die de brancheorganisatie aan de kinderopvang stelt.
Uw kind is bij ons in veilige handen.

Beleidsplan veiligheid

Tarieven

Het uur tarief is € 9.12
Wij berekenen 40 schoolweken en 9 vakantieopvang weken.

De factuur wordt door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven.

De laatste 2 weken van de zomervakantie zijn wij gesloten evenals de week tussen kerst en oud op nieuw.
Deze weken worden niet in rekening gebracht.

Wij zijn een geregistreerde buitenschoolse opvang die door de gemeente goedgekeurd is op het gebied van pedagogie, gezondheid en veiligheid. BSO Bijls Buiten voldoet aan de eisen voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie over deze kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kun u lezen op www.toeslagen.nl. U dient zelf uw aanvraag te verzorgen.

Ons landelijke registratienummer voor de buitenschoolse opvang is: 202163131

Vervoer

Wij komen met onze eigen bus of bakfiets langs alle basisscholen in Bergen om de kinderen naar de BSO te brengen.
 De bus en bakfiets worden bestuurd door medewerkers van de BSO zodat de kinderen gelijk een vertrouwd persoon zien als ze opgehaald worden.
 De organisatie is overzichtelijk en dat vermindert de kans op onduidelijkheden.
 Indien de ouders daarvoor kiezen mogen de kinderen op de fiets naar de BSO komen, dit gebeurt in goed overleg en voor eigen risico. In de vakanties brengen de ouders of verzorgers de kinderen zelf naar de BSO.

privacy verklaring

Download hier de privacy verklaring.

Interne klachtenregeling

Klik hier voor de Interne klachtenregeling