Pedagogische Visie

Het bewust contact maken met en positief gericht zijn op het kind is heel belangrijk bij BSO Bijls Buiten. De pedagogisch medewerkers hebben een warme, open en 
respectvolle houding waardoor het basisvertrouwen bevorderd wordt en kinderen zich thuis voelen. 
Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken en er op uit te gaan. We volgen het kind in zijn of haar behoeftes en mogelijkheden op allerlei ontwikkelingsgebieden en dagen het uit nieuwe ontdekkingen te doen, zowel samen als individueel.

De pedagogische visie van Catherine Delsing is de leidraad voor onze manier van werken. Bewust professioneel contact maken is de rode draad binnen de gehele onderneming. 
Zowel op de pedagogische werkvloer als in de gehele organisatorische bedrijfsvoering.
De uitgangspunten zijn hierbij:
– Bewust contact maken met de ander
– Bewust (kinderen) zien en gezien worden
– Bewust horen en gehoord worden
– Bewust volgen en gevolgd worden
– Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
– Bewust begrenzen en begrensd worden
– Bewust respecteren en gerespecteerd worden
– Bewust accepteren en geaccepteerd worden
– Bewust erkennen en erkend worden
– Bewust veiligheid en geborgenheid bieden, zich veilig en geborgen voelen

Met deze pedagogische visie stimuleren wij dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde en aandacht voor anderen, de omgeving en zichzelf.

Pedagogisch beleid en werkplan

Natuurbeleving

Bij BSO Bijls Buiten is buitenspelen en natuurbeleving erg belangrijk. De buitenruimte en de omgang met dieren geeft het kind de mogelijkheid om ontdekkingen te doen en zichzelf te ontwikkelen. Buitenspelen doet een appèl op vele ontwikkelingsgebieden: motorisch, sociaal, emotioneel en sensorisch. Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit tot spelen: heerlijk druk in de weer zijn of tot rust komen en zaken verwerken. Onze buitenruimte biedt voor elk wat wils. Buitenspelen is erg gezond en is iets dat kinderen van nature graag doen. Bij ons zijn hiervoor erg veel mogelijkheden en kan een goede aanvulling zijn op de mogelijkheden die het kind thuis (niet) heeft. In de omgang met de dieren komt het kind zichzelf tegen en leert het nieuwe strategieën en kan het zijn verzorgende kant ontdekken of ontwikkelen. Met de dieren en in de natuur doen de kinderen ervaringen op die ze op een andere plek niet kunnen krijgen. Ze beleven de seizoenen intens; ze voelen, ruiken, proeven en horen de natuur op een manier die ze nog niet kennen en ontwikkelen hiermee liefde en respect voor alles wat leeft.

De BSO heeft overallen en laarzen, deze worden gebruikt als we naar de dieren gaan of als de kinderen Niels gaan helpen met “vieze” klussen.

Respect

De pedagogisch medewerkers hebben respect voor verschillen tussen mensen (diversiteit) en laten dat in hun gedrag zien. Iedereen mag zichzelf zijn en heeft zijn eigen kwaliteiten. Kinderen wordt geleerd om positief om te gaan met de verschillen die betrekking hebben op leeftijd, sekse, handicap, ontwikkeling, geloof of sociaal-culturele achtergrond.

Dagindeling

Nadat de kinderen door ons van school zijn opgehaald, krijgen ze in de woonkeuken fruit en drinken aangeboden, waarna ze vrij zijn in hun spelkeuze. Op woensdag, vrijdag en in de vakanties krijgen de kinderen een lunch met brood en beleg en (karne)melk of thee. Tijdens het spel kunnen de kinderen altijd drinken(water/limonade) krijgen/pakken en wordt er (ontbijt)koek aangeboden. Er is ruimte voor traktaties en er wordt ook bij het eten gelet op individuele behoeftes.

De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en er zijn minimaal 2 gediplomeerde medewerkers aanwezig die de kinderen begeleiden en activiteiten aanbieden. Daarnaast zijn de vrijwilligers, een stagiaire en de houders vaak op de bso aanwezig als boventallige begeleiding. Het wordt de kinderen altijd toegestaan buiten te gaan spelen en kinderen worden hiertoe uitgedaagd door de medewerkers, maar vooral door de grote en gevarieerde buitenruimte. De hooiberg geeft bij slecht weer voldoende beschutting om toch naar buiten te gaan. De trampoline, zandhoop, moestuin, dieren, hutten, het voetbalveld, etc. zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils is. Als een kind liever binnen wil spelen is ook hier veel ruimte voor in de 2 speelkamers en de gezellige woonkeuken. Er is voldoende gevarieerd speelgoed voor elke leeftijd, echter een televisie of spelcomputer zul je hier niet vinden.

Als de kinderen worden gehaald door hun ouders is er altijd even tijd om de dag door te spreken.

In de vakanties worden er uitstapjes gemaakt naar het bos, strand, de duinen of een andere plek met natuurbeleving.

Veiligheid

Jonge kinderen hebben stabiliteit nodig om zich veilig te voelen. Door elk kind te accepteren (er mogen zijn) en een duidelijke structuur aan te bieden, wordt het gevoel van veiligheid bevorderd. 
Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling op persoonlijk en sociaal gebied.
Er is bewust gekozen voor een klein aantal pedagogisch medewerkers volgens een vast rooster. Doordat de kinderen weten wie hun begeleid binnen de BSO wordt hun emotionele veiligheid bevorderd en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen.
De kleinschaligheid qua aantal kinderen bevordert het overzicht en het vertrouwen, terwijl de ruim opgezette binnen en buitenruimtes uitdagen om veilig op zoek te gaan naar nieuwe ontdekkingen.